Geotextil och fiberduk

BG-TEX Geotextil

BG-TEX kan användas för separation, skydd, dränering och filtrering vid vägbyggande eller som ett membran.
Det finns flera typer av BG-TEX i polypropen som har olika egenskaper i till exempel deformation- och hållfastighet.

Teknisk data om produkten:

BG-tex är en nålad geotextil i svart polypropen och som är värmebehandlad för att säkerställa en bästa hållbarhet.

Några egenskaper:

– Geotextilen har bra separations- och filtreringsegenskaper. Tjockare dukar är bra för dränerande funktioner och de tunna dukarna gör sig bra för filtrering.

– Fördelar ut trycket från vasst material för att skapa ett tryggare markförhållande i t ex kabelschakter.

– I sin filtreringsegenskap bibehåller duken fina partiklar men låter vatten att passera. Optimalt skydd runt spill ledningar.

– Förstärker markens bärighet.

– Minskar materialåtgången

Kontakta oss för konsultation eller beställning