Markprodukter

  1. Northex
  2. »
  3. Markprodukter

Markprodukter

Sedan sommaren 2020 har en ny avdelning fått testa sina vingar: Markprodukter. Med denna tillökning blev Northex ett mångsidigare företag som kan erbjuda helhetslösningar ända ner till valet av produkter i marken. Våren 2022 lanserar Northex även konsultation för produkt- och utförandelösningar.

Kontakta oss om du behöver konsultation om en produkt: