Utbildning

  1. Northex
  2. »
  3. Utbildning

Utbildning

Vi erbjuder utbildning för dig och din personal för att vulka, svetsa och montera membran i dina projekt. Vi är certifierade av flera tillverkare och håller utbildning över hela Sverige. I utbildningen lär man sig hur man monterar och förlägger membran generellt och specifikt för ditt aktuella projekt. Man går även igenom olika resursbehov och vad som kan krävas i planering och utförandestadiet.

-Ingen förkunskap behövs
-Utbilding över hela Sverige
-För både montörer och projektörer
-Svets- och vulkning
-Montering av olika membran från grund till sluttäckning
-Generell eller projektspecifik utbildning anpassad till ert behov

Hör av er för att boka!