Geonät & Förstärkningslager

  1. Northex
  2. »
  3. Markprodukter
  4. »
  5. Geonät och Förstärkningslager

Markprodukter

Geonät & Förstärkningslager

Geonät används inom mark- och anläggning som ett stabiliserande lager. I kombination med rätt material kan man uppnå en markyta som har oerhört hög bärighet med låg risk för sättningar i marken. Genom att använda sig av geonät i situationer där markförhållandena är instabila så kan man spara kostnader i transporter, material och arbete. Geonät kan även användas som ankare i mur- och slänt konstruktioner där nätet, med rätt belastning, utgör en mekanisk stabilitet.

Genom att använda geonät mellan två lager av grusmaterial så låser man gruset i geonätets masker, vilket skapar en mekanisk stabilitet. Geonät kompletteras utmärkt tillsammans med geotextil för att få optimal bärighet i marken. Denna produkt levereras i rullar och finns i flera storlekar, längder och maskdimensioner. Här nedan kan du läsa på om de olika produkterna vi erbjuder.

Geonät av varianten Fortrac med sand i bakgrunden

Fortrac Geonät

Fortrac geonät med speciellt utvalda komponenter ger en unik prestanda i dragfasthållhet.

GS-Grid Geonät

GS-Grid med utmärkta lastfördelande egenskaper, ett geonät med användningsområden inom armering förstärkning och stabilisering.

Signal och markeringsnät

Kartlägg och synliggör förorenad jord med hjälp av miljönät, markeringsnät och signalnät

Asfaltarmering

Speciellt utvecklat för att motverka sprickbildning vid reparation av betongbeläggningar.

Jordarmering med geonät

Efterfrågan på geonät har ökat lavinartat de senaste åren, vilket ställer högre krav på produkterna. Northex erbjuder en rad olika typer av geonät med olika egenskaper som är väl anpassade till bland annat järnvägsbyggen och entreprenader av lastområden. Geonätets största funktion är att fördela tryck för ökad stabilitet genom att låsa obundna skikt. Beroende på om det är en sluttning eller en plan yta rekommenderar vi olika produkter. För att veta mer om vilken produkt som passar bäst till ditt projekt går det bra att kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.