Marktjänster

  1. Northex
  2. »
  3. Marktjänster
  4. »
  5. Trafikanordningar

Trafikanordningar

Vägarbeten och anläggningsarbeten kring trafikerade vägar kräver tillfälliga trafikanordningar för allas säkerhet. Northex erbjuder helhetslösningar inom TA- material och personal kopplat till projektet.

Produktlista

– Trafikljus
– Byggstängsel
– Kravallstaket
– Skalskydd
– Gångbroar
– Körbroar
– Farthinder/kabelskydd
– Grindar med GSM, Bil
– Grindar med ID06 snurrgrind mm
– Tjälning
– Linjemålning
– Trafikskyltar/vägmärken
– Skyltbärare
– Skyddsbarriärer
– Buffertar

Tjänster

– TA-planer
– Tillståndsansökningar
– Polistillståndsansökning
– Bodritningar
– Tillsyn
– Utmärkningsansvarig
– Konsultation
– TMAbilar
– Flaggvakter
– Trafikvakter
– Bom/grindvakter
– Byggvakter
– Arbetsledning
– Projektledning
– Kranbil
– Trafikserviceman
– Etableringar
– Linjemålning
– Hjullastare
– Hjulgrävare
– Anläggare
– Rörmockare
– Smed
– Elektriker

Kontakta oss för konsultation eller beställning