Trafikanordningar

  1. Northex
  2. »
  3. Marktjänster
  4. »
  5. Trafikanordningar

Trafikanordning

Trafikanordningar är i grund och botten de olika system och regler som finns för att styra och organisera trafiken på vägarna. De inkluderar vägmärken, skyltar, trafikljus och andra signaler som hjälper till att hålla trafiken flytande och förhindra olyckor. Trafikanordningar är viktiga för att hålla alla trafikanter säkra, oavsett om de är bilister, cyklister eller fotgängare.

Tillfälliga trafikanordningar

När det pågår vägbyggen behöver man använda tillfälliga trafikanordningar för att hålla trafiken flytande och förhindra olyckor. En vanlig trafikanordning vid vägbyggen är att dela upp vägen i olika körfält med hjälp av vägmärken och skyltar. Detta kan göras för att få plats för arbetsfordon och annan utrustning vid sidan av vägen, samt för att förhindra att trafiken blir för trång.

Vägarbeten och anläggningsarbeten kring trafikerade vägar kräver tillfälliga trafikanordningar för allas säkerhet.  Northex erbjuder helhetslösningar inom TA- material och personal kopplat till projektet.

Produktlista

– Trafikljus
– Byggstängsel
– Kravallstaket
– Skalskydd
– Gångbroar
– Körbroar
– Farthinder/kabelskydd
– Grindar med GSM, Bil
– Grindar med ID06 snurrgrind mm
– Tjälning
– Linjemålning
– Trafikskyltar/vägmärken
– Skyltbärare
– Skyddsbarriärer
– Buffertar

Tjänster

– TA-planer
– Tillståndsansökningar
– Polistillståndsansökning
– Bodritningar
– Tillsyn
– Utmärkningsansvarig
– Konsultation
– TMAbilar
– Flaggvakter
– Trafikvakter
– Bom/grindvakter
– Byggvakter
– Arbetsledning
– Projektledning
– Kranbil
– Trafikserviceman
– Etableringar
– Linjemålning
– Hjullastare
– Hjulgrävare
– Anläggare
– Rörmockare
– Smed
– Elektriker

Kontakta oss för konsultation eller beställning