Monotec Silent plus

  1. Northex
  2. »
  3. Markprodukter
  4. »
  5. Gabion
  6. »
  7. Monotec Silent Plus
Gabionsystem med sandfylld kärna och grå sten

Monotec silent plus

Monotec Gabion Silent Plus kan liksom andra gabioner byggas ihop i sektioner. Storlekarna varierar som standard från 0,5 x 0,3 x 5m till 2,5 x 1,0x 1,0m. Andra storlekar går att tillverka på beställning. Monotec gabionerna levereras som lösa nät (moduler) och monteras på plats.

Beskrivning

Startgabion byggs alltid med 6st moduler.
Gabionerna byggs ihop av 4st moduler, botten, långsida, kortsida och topp modul.
Normalt byggs modulerna direkt på packat bärlager. Skall muren stå med marktryck på någon sida så skall gabionbotten byggas under befintlig mark och ha en dräneringslösning i botten.

Denna typen av Monotec Gabion är framtagen för att effektivt absorbera ljud.
Monotec Gabion Silent Plus använder lås-systemet Monotec R och byggs med en liknande princip där man bygger ihop moduler. Silent Plus byggs med en mittkammare där man lägger i en fiberduk och fyller sedan med sand som dämpar ljudvågor. På dem yttre kammarna fyller man normalt med en fraktionsstorlek på 63-125mm.

Den speciella konstruktionen gör att det akustiska isoleringsskiktet kan implementeras utan luckor. På detta vis bemöter Monotec Gabion Silent Plus dom tyngsta kraven på akustiskt isolering.

Specifikationer

Monotec Gabion Silent Plus använder sticklås för att hålla samman murhörnen och ge skarpa kanter. Detta är detsamma låssystem som Monotec R. Monotec gabioner har ett korrosionskydd som består utav en 350-350g/m2 galfanbeläggning. Denna beläggning är en speciell legering av zink och aluminium. Den här typen av legering förlänger stålets livslängd med ca 3 gånger jämnfört med traditionell varmförzinkning.

Trådtjocklek på nätet är 4,5mm eller 5,0mm med en dragstyrka på 450 N/mm2. Maskstorleken är 100x100. Nät med finare masker eller annan hållfastighet finns att beställa om t ex fyllningmassor är annat är standard. Monotec Gabion Silent Plus fylls med kornstorlekt 63/125mm. Vid strängare krav kan den yttre kammaren fyllas med porös lavasten vilket förbättra bullerdämpningen. Vi rekommenderar inte att gabioner fylls med friktionsjord eller något annat organisktmaterial.

Standardstorlek på nät:
Längd (per modul): 0,5, 1, 1,5, 2, eller 2,5
Bredd (per modul): 0,3, 0,5 eller 1m
Höjd (per modul): 0,5 eller 1m.

Användningsområden för Monotec Gabion Silent Plus:
-Avskiljare i parker, parkeringar eller trädgårdar.
-Fasadbeklädnad
-Attraktiv bullerdämpning
-Mothåll för mark
-För att ta ut nivåskillnader

Vi säljer och transporterar Monotec Gabioner till företag och privatkunder!

Kontakta mig för konsultation eller beställning

Relaterade produkter

Monotec gabion

Bg-tex geotextil

Gs-grid geonät