GS-Grid Geonät

Geonät av varianten GS-Grid på en stor anläggningsyta

GS-Grid geonät

GS-Grid geonät används bäst i vägkonstruktioner och utger en stadig markarmering. Lämplig för byggnation av byggvägar eller andra vägar där tung trafik används. GS-Grid geonät funkar bra som ett komplement tillsammans med en klassisk fiberduk och skapar en stark armerande effekt mellan materiallagerna. Geonätet är lätt att böja, hantera och kan skäras av med en enkel kniv. Detta geonät kan minska kostnader i material och hantering på grund av dess lätta hanteringsmetod och styrka.

Beskrivning

GS-Grid är en stansad typ av geonät i polypropen och är framtagen för att ha förankra materiallager. Förankringen skapas genom att materialet ”fastnar” i maskerna och resultatet är en mekanisk stabilitet.

Egenskaper:

  • Bra komplement och huvudprodukt till branta sluttningar och stödmurar
  • Stärker friktionen i materiel
  • Fungerar som en typ av markarmering
  • Förstärkningslager i kombination med andra produkter
  • Tryckutjämning t ex arbetsplattformar eller pålar
  • Bra komplement till vägbyggnationer och deponier
  • Certifierad produkt

Specifikationer

GS-Grid geonät är tillverkat genom stansat polypen och är framtagen för att förankra och förstärka materiallager. Förstärkningen sker genom att materialet fastnar mellan maskerna på geonätet.

Geonätet är ett effektivt sätt att få bra bärighet i t ex vägkroppar eller andra markförhållanden där marken saknar en fasthållande effekt. Den höga styvheten i kombination med en låg töjningsförmåga gör att materialet hålls upp av nätstrukturen i geonätet.

Geonätet skapar även en bra tryckspridning vilket kan vara användbart om man har tunga punktbelastningar. Polypropenet som geonätet är gjutet av är UV-stabiliserat vilket ökar livslängden även på oanvända produkter. Erfarenhet visar en minskning av materialtjocklek upp till 50%!

Vi säljer och transporterar geonät till företag och privatkunder!

Teknisk information

Kontakta mig för konsultation eller beställning

Relaterade produkter

Fortrac geonät

Monotec Gabion

Asfaltarmering