Geotextil

Geotextil under anläggningsprojekt

BG-TEX Geotextil

BG-TEX kan användas för separation, skydd, dränering och filtrering vid vägbyggande eller som ett membran. Det finns flera typer av BG-TEX i polypropen som har olika egenskaper i till exempel deformation- och hållfasthet.

Beskrivning

Vävd geotextil består av polypropen som karaktäriseras av hög styrka i både längsled och tvärgående riktning. UV-skyddet för geotextil är relativt starkt men lång exponering för sol påverkar dess egenskaper. Beroende på projekt kan det därför vara relevant att överväga varianten "ogräsduk" som med ökat UV-skydd hindrar växters förmåga att växa. Vassa stenar och skarpa kanter kan riva hål i en för tunn geotextil och vi erbjuder därför vävd polypropen i klasserna N1-N5.

Beläggningar som ständigt utsätts för högt tryck som till exempel parkeringar kräver en stabil grund. För att separera lager och behålla stabiliteten i ytan är vår vävda geotextil utmärkt. Den förhindrar att krossmaterial faller ner i bärlagret och skapar hål och ojämnheter. 

Specifikationer

BG-tex är en nålad geotextil i svart polypropen och som är värmebehandlad för att säkerställa bästa möjliga hållbarhet.

- Bra separations- och filtreringsegenskaper. Tjockare dukar är bra för dränerande funktioner och de tunna dukarna gör sig bra för filtrering.

- Fördelar ut trycket från vasst material för att skapa ett tryggare markförhållande i t ex kabelschakter.

- Bibehåller fina partiklar men tillåter vatten att passera, detta gör BG-Tex till ett optimalt skydd runt spill ledningar.

- Förstärker markens bärighet.

Teknisk information

Kontakta mig för konsultation eller beställning

Relaterade produkter

DuPont Plantex Ogräsduk​

Fortrac Geonät

GS-Grid Geonät