Fortrac Geonät

Geonät av varianten Fortrac med sand i bakgrund

Fortrac Geonät

Fortrac Geonät tillverkas genom speciell vävteknik och beläggs med polymer som resulterar i hög draghållfastighet. Fortrac Geonät är lätthanterat och böjbart, trots sin otroliga styrka kan man faktiskt skära det med kniv.

Detta är ett av flera tekniska geonät som framställts för att förebygga bristande markförhållanden. Fortrac har under flera år bidragit med väldokumenterade tekniska lösningar. Genom stor kraftöverföring fungerar det som en förankring för marken det ligger i. Geonätet är mycket effektivt och kan dra ned kostnader för inköp av material och hantering.

Tack vare den speciella tillverkningsprocessen så förblir töjningen i geonätet minimal, vilket tillåter hög draghållfastighet. Det som skiljer detta geonät från andra är vävningsprocessen. I ytstrukturen låser nätet finkornigt material i sina ribbor och större material i sina masker. Detta resulterar i att en bra friktionskoefficient vilket betyder att nätet i praktiken har samma friktionskoefficient som materialet det ligger i.

Teknisk data om produkten:

Fortrac är ett vävt geonät som arbetar med friktion för att skapa bästa möjliga styrka i marken. Med hög interaktion till materialet så skapar Fortrac ett optimalt förhållande till kringliggande material. Geonätet minskar materialåtgång och schaktvolym. Det är ett starkt, tåligt och långsiktigt alternativ till traditionella metoder för jordförbättring.

Egenskaper:

-Bra komplement och huvudprodukt till branta sluttningar och stödmurar
-Stärker friktionen i materiel
-Fungerar som en typ av markarmering
-Förstärkningslager i kombination med andra produkter
-Tryckutjämning t ex arbetsplattformar eller pålar
-Bra komplement till vägbyggnationer och deponier
-Certifierad produkt

Kontakta mig för konsultation eller beställning

Relaterade produkter

GS-GRID GEONÄT

BG-TEX Geotextil

Bentonitmatta