Fortrac Geonät

Geonät fortrac konstruktion

Fortrac Geonät

Fortrac Geonät tillverkas genom speciell vävteknik och beläggs med polymer som resulterar i hög draghållfastighet. Fortrac Geonät är lätthanterat och böjbart, trots sin otroliga styrka kan man faktiskt skära det med kniv.

Beskrivning

Detta är ett av flera tekniska geonät som framställts för att förebygga bristande markförhållanden. Fortrac har under flera år bidragit med väldokumenterade tekniska lösningar. Genom stor kraftöverföring fungerar det som en förankring för marken det ligger i. Geonätet är mycket effektivt och kan dra ned kostnader för inköp av material och hantering.

Tack vare den speciella tillverkningsprocessen så förblir töjningen i geonätet minimal, vilket tillåter hög draghållfastighet. Det som skiljer detta geonät från andra är vävningsprocessen. I ytstrukturen låser nätet finkornigt material i sina ribbor och större material i sina masker. Detta resulterar i att en bra friktionskoefficient vilket betyder att nätet i praktiken har samma friktionskoefficient som materialet det ligger i.

Konceptet med Fortrac geonät är att kunna ge en bra effekt i Meso-interaktion, makro-interaktion och samtidigt ha en bra anpassningsförmåga. Detta är möjligt genom geonätets unika konstruktion som låter små och stora jord- och sten partiklar att låsa sig i geonätets trådar och masker.

Tack vare trådformationen i geonätet så ger nätet i en hög friktion mot jordmaterialet. Skillnaden mellan detta vävda geonät mot traditionella stansade geonät är att Fortrac geonät ger en grov elastiskt yta för meso-interaktion och samtidigt en bra anpassningsförmåga.

Specifikationer

Fortrac geonät är väl utvecklat och producerat under en lång tid för flera olika ändamål. Fokuset under utvecklingen har varit att få en produkt som har stor hållfasthet och är skapad kring 3 nyckelegenskaper: Dragstyvhet, Draghållfastighet och Interaktionsflexibilitet.

Dragstyvheten är viktigt för:

 • hanteringen av tunga belastningar med minsta möjliga deformation
 • Förstärkning med otillräcklig dragstyvhet ger oacceptabelt hög deformation
 • Förstärkning med överdriven styvhet förhindrar jorden från att mobilisera den maximala skjuthållfastigheten

Draghållfastighet är viktigt för:

 • Förstärkning skall kunna hantera dragkrafter nog för att kompensera för en dålig konstruktionsstyrka
 • Olika konstruktioner kräver olika dragstyrkor för att säkerställa en kraftiglastkapacitet och armeringseffekt

Interaktionsflexibilitet är viktigt för:

 • Möta krafter från marken av en start interaktio
 • För att flexibelt anpassa sig till jordpartiklar för att förhindra tombildning i marken.

Fortrac är ett vävt geonät som arbetar med friktion för att skapa bästa möjliga styrka i marken. Med hög interaktion till materialet så skapar Fortrac ett optimalt förhållande till kringliggande material. Geonätet minskar materialåtgång och schaktvolym. Det är ett starkt, tåligt och långsiktigt alternativ till traditionella metoder för jordförbättring.

Egenskaper:

 • Bra komplement och huvudprodukt till branta sluttningar och stödmurar
 • Stärker friktionen i materiel
 • Fungerar som en typ av markarmering
 • Förstärkningslager i kombination med andra produkter
 • Tryckutjämning t ex arbetsplattformar eller pålar
 • Bra komplement till vägbyggnationer och deponier
 • Certifierad produkt

Teknisk information

Kontakta mig för konsultation eller beställning

Relaterade produkter

GS-GRID GEONÄT

BG-TEX Geotextil

Bentonitmatta