Signal- och markeringsnät

Orange signalnät för att förtydliga förorening

Signal- och markeringsnät

Kan användas i kabelschakter eller som indikation där materialsanering har skett. Våra signal- och markeringsband är otroligt starka, ger en separerande effekt mellan materialen och släpper fortfarande igenom vatten och näringsämnen.

Beskrivning

Mångsidiga signal- och markeringsnät, även kallat miljönät, används i flera områden vid schaktarbete. Det kan användas vid markering av membran, kablar eller förorenad mark. Signalnätet säljs i olika typer, färger och storlekar. Näten kan levereras med miljövarudeklaration.

Det är vanligt att man i nordiska byggprojekt schaktar genom ett förorenat område och med nya lagar gör att dessa ormåden kartläggs och synliggörs. Detta löses enkelt genom att använda ett miljönät. Miljönätet rullas ut när den otjänliga jorden schaktats bort för att markera hur djup schakten har varit. Våra miljönät är lättarbetade, oförstörbara och resistenta mot kemisk och biologisk påverkan.

Vid projekt där man lägger exempelvis membran i marken så vill man ibland markera ut detta för framtida schaktarbeten så att inte membranet förstörs eller skadas. Med markeringsnät märker man lätt ut membran för efterlevnad.

Specifikationer

Näten kan vara tillverkade av HDPE eller polypropen. Dom kan levereras i olika dimensioner, draghållfastighet och maskvidder.

Teknisk information

Kontakta mig för konsultation eller beställning

Relaterade produkter

Fortrac geonät

GS-Grid geonät

Bentonitmatta