Geonät & Förstärkningslager

Signal och markeringsnät

Kan användas i kabelschakter eller som indikation där materialsanering har skett. Våra signal- och markeringsband är otroligt starka, ger en separerande effekt mellan materialen och släpper fortfarande igenom vatten och näringsämnen.

Kontakta oss för konsultation eller beställning